Ogłoszenia

Nasz proces


REKRUTACJI

1.

Selekcja nadesłanych


Aplikacji

Spośród nadesłanych do nas CV, wybieramy te, które najpełniej spełniają wymagania określone w ofercie pracy.

2.

KONTAKT TELEFONICZNY

z wybranymi kandydatami


Z osobami, których CV nas zainteresowało, kontaktujemy się telefonicznie. Rozmowa ma na celu poznanie oczekiwań kandydata. Jeśli są zbieżne z tym, co możemy zaoferować, zapraszamy na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną do siedziby naszej firmy.

3.

Rozmowa


kwalifikacyjna

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest lepsze poznanie kandydata, jego motywacji i aspiracji zawodowych.

4.

Dodatkowe etapy


REkrutacji

Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej możemy zaprosić Cię na dodatkowe etapy rekrutacji: test wiedzy, test znajomości języka angielskiego

5.

Rozmowa z przyszłym


PRZEŁOŻONYM

Najlepsi kandydaci są rekomendowani na spotkanie z potencjalnym przełożonym.

6.

Decyzja o wyborze


KANDYDATA

Z osobą, której chcemy zaproponować zatrudnienie, kontaktujemy się telefonicznie, by przedstawić ofertę pracy.

Łódź

Brak dokumentów do wyświetlenia.