System Zarządzania Jakością

Polityka Jakości 

Polityką Jakości Dakri Sp. z o.o. jest konsekwentne kształtowanie wizerunku firmy jako wiarygodnego i kompetentnego partnera współpracującego z Klientami i Dostawcami.

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań wszystkich naszych Klientów, a także pozyskiwanie nowych odbiorców. Cel ten chcemy realizować poprzez:

 • Dbałość o najwyższą jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów, wprowadzając standardy bezpieczeństwa żywności, IFS oraz standardy sieci handlowych
 • Spełnienie wymagań i oczekiwań klientów
 • Realizowanie dostaw w ustalonych terminach
 • Doskonalenia systemu zarządzania jakością dla optymalizacji kluczowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
 • Poprawienie efektywności ekonomiczno – finansowej pozwalającej utrzymać korzystne ceny
 • Doskonalenie i powiększanie zakresu oferowanych wyrobów poprzez wdrażanie nowych technologii
 • Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów poprzez utrzymanie wdrożonego systemu HACCP oraz systematyczną analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych
 • Dążenie do uzyskania wiodącej na rynku europejskim i polskim pozycji producenta pieczywa i wyrobów cukierniczych
 • Podnoszenie kwalifikacji kadry na różnego rodzaju szkoleniach
 • Prezentacja oferty, wymiana poglądów, zdobywanie nowych kontaktów poprzez udział w targach polskich i międzynarodowych
 • Świadomą, racjonalną gospodarkę surowcami i materiałami pomocniczymi,
 • Odpowiednie gospodarowanie odpadami opakowań, przemyślane, przychylne środowisku procesy produkcyjne i działania inwestycyjne

Wysoki standard naszych produktów jest podstawą dla rozwoju Firmy. Zobowiązujemy się do stałego doskonalenia efektywności systemu zarządzania jakością.

Zobacz nasz certyfikat